Umów się na wizytę

PNF

(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Czym leczymy

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
– Wola, Śródmieście, Warszawa

Metoda PNF to oddziaływanie terapeutyczne, które polega na torowaniu ruchu. Ma na celu odzyskanie, usprawnienie funkcji, a także zwiększenie siły mięśniowej oraz zakresu ruchu. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka wykorzystuje odpowiednie ruchy , które zbliżone są do tych wykonywanych przez pacjenta każdego dnia. Cały proces terapii oparty jest na:

 • uzyskaniu odpowiedzi na każdy bodziec;
 • częstych zmianach pozycji wyjściowych;
 • uwzględnieniu globalnych czynności ruchowych;
 • mobilizacji rezerw pacjenta poprzez pozytywną motywację;
 • globalnej obserwacji pacjenta.
Rehabilitant pomaga kobiecie metodą PNF

Czym jest metoda PNF
Metoda PNF czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (proprioceptywne nerwowo- mięśniowe torowanie ruchu) skupia się na pracy nad określoną funkcją ruchową, która została zaburzona w skutek urazu lub choroby. Fizjoterapeuta stara się przywrócić utraconą zdolność ruchową pacjenta poprzez masaże i ćwiczenia, a także nauczyć go radzić sobie z zaistniałymi ograniczeniami ruchowymi.

Zastosowanie metody PNF

Terapię metodą PNF stosuje się najczęściej u osób z chorobami neurologicznymi, między innymi:

 • stwardnienie rozsiane;
 • choroba powodująca upośledzenia stereotypu chodu
  i zaburzenia równowagi;
 • choroba Parkinsona;
 • RZS;
 • choroby zwyrodnieniowe;
 • udar krwotoczny i niedokrwienny.

Metoda ta wykorzystywana jest także podczas pracy z dziećmi cierpiącymi na:

 • rdzeniowy zanik mięśni;
 • przepuklinę oponowo- rdzeniową;
 • uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN);
 • porażenie mózgowe;
 • zespół Downa.

Bardzo często metodę PNF wykorzystuje się w ortopedii podczas:

 • zaburzeń funkcji wegetatywnych (artykulacja, połykanie, oddychanie);
 • leczenia hipermobilności stawów;
 • rehabilitacji sportowej;
 • skoliozy;
 • występowania zespołów bólowych i przeciążeniowych;
 • neuralgii nerwu twarzowego i trójdzielnego;
 • zaburzeń postawy ciała i bólach kręgosłupa;
 • urazów tkanek miękkich: torebek stawowych, więzadeł, ścięgien i mięśni;
 • złamań kości;
 • dystrofii, zmian zapalnych oraz zaburzeń metabolicznych;
 • pooperacyjnych zaburzeń funkcji mięśni.

Przywrócenie samodzielności metodą PNF

Terapia ruchu metodą PNF rozpoczyna się od zebrania wywiadu podczas rozmowy z pacjentem oraz postawienia wstępnej diagnozy, dzięki której mogę jako rehabilitant określić jego możliwości. Następnie wraz z pacjentem ustalamy cel, jaki chcemy osiągnąć poprzez rehabilitację. Uwzględniamy nie tylko zaburzenia układu ruchu, ale także ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.

Jest to bardzo ważne w przypadku pacjentów, którzy wymagają pomocy osób trzecich. Terapia ma za zadanie budować jak największy obszar autonomii, co znacząco wpływa na psychikę chorego, motywując do działania i budując jego wiarę w siebie.

Zdobyte przeze mnie umiejętności pozwalają mi pomóc zwiększyć możliwości ruchu pacjentów. Systematyczna praca i odpowiednie metody pozwalają podczas terapii PNF rozwinąć samodzielność każdego pacjenta. Podczas terapii wykorzystuję także inne techniki rehabilitacji, które przyczyniają się do szybkiej poprawy stanu zdrowia pacjenta. Wśród nich terapia manualna, tapingigłoterapia. Skorzystaj z moich usług i popraw swoją sprawność fizyczną.

Fizjoterapeuta wykorzystuje metode PNF, aby pomóc pacjentowi